Verdien av bygningsmasse må bevares

Det er i forbindelse med boforhold lite som kan sammenlignes med å flytte inn i et nybygg. Flytter man inn i et sameie eller borettslag, skaper det også en trygghet å vite at man som seksjonseier eller andelseier ikke står alene om kostnader som gjelder bygningsmasse i fremtiden. Det betyr ikke at behovet for vedlikehold uteblir, og med god planlegging kan en slippe unna uten hull i lommeboka.

Bjørgvinsgaten borettslag

Dette fikk Svein Syslak og Bjørgvinsgaten erfare. Borettslaget som ble ferdigstilt i 1987 var i ok stand da Syslak flyttet inn for fire år siden. Da han overtok som styreleder fant han ut at det ikke var blitt gjort noe med bygningsmassen etter ferdigstillelse. Styrelederen, som til daglig jobber ved et skipsverft, erkjenner at han er genuint interessert i vedlikehold. Han kontaktet byggmesterfirma som utarbeidet anbudsdokumenter og la frem planene for generalforsamlingen 2020. Der ble det enstemmig vedtatt å ta opp lån til oppgradering av bygningsmassen, og arbeidet ble satt i gang september samme år.


HAUBO: Svein Syslak synes borettslaget har fått et skikkelig løft etter oppgraderingen.

– Det er store verdier i bygningsmassen, men det krever vedlikehold som igjen krever penger i form av økte felleskostnader. Da er det fort gjort at en venter til det «står og blør», men da blir ofte utgiftene enda større, sier Syslak. Dette slapp heldigvis beboerne i borettslaget å kjenne på. – Vi fikk god hjelp av Annette (autorisert regnskapsfører i HAUBO) til budsjettering, og gode betingelser i Haugesund Sparebank. Vi fikk ved lånopptakelsen kvittet oss med et dyrt restlån og fikk gode renter på byggelånet. Dette førte til at vi slapp å øke felleskostnadene i borettslaget.


Borettslaget får stadig positive tilbakemeldinger fra forbipasserende. Foto: Mari Staveland

På tross av utfordringene i forbindelse med covid-19, samt problematikk rundt kledning, ble oppgraderingen ferdigstilt i henhold til tidsskjema. – Vi var heldige med tidspunktet for kontraktinngåelsen. Etter hvert ble det jo en stor prisstigning på byggematerialer. Han roser også byggmester Hereid Hus, som han mener fremstod profesjonelle og ryddige gjennom prosessen.

HAUBO vedlikeholdsplan

 Alle bygningsmasser, også «vedlikeholdsfrie» vil etter hvert behøve ettersyn og generelt vedlikehold. HAUBO er opptatt av at sameier og borettslag skal være best mulig forberedt på dette. Teknisk avdeling har derfor ansatt en mann som utarbeider skreddersydde vedlikeholdsplaner (HAUBO VLP) for boligselskapene som ønsker det. Dette er et nettbasert verktøy for å håndtere vedlikehold i borettslag og sameier. Styret i boligselskapet står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen.


HAUBO: Svein Kåre Bringedal skreddersyr vedlikeholdsplaner for borettslag og sameier.

Svein Kåre Bringedal er i gang med 34 vedlikeholdsplaner. – Det er veldig viktig at en vedlikeholdsplan blir etablert tidlig. Da får vi kalkulert slik at borettslagene og sameiene får laget et realistisk budsjett ut ifra sine vedlikeholdsbehov. Vi foretar en tilstandsvurdering og setter vedlikeholdet i system, slik at det foreligger en langsiktig og oversiktlig plan som kontinuerlig oppdateres, sier Bringedal. Dette gjør at boligselskapene har virkemidler for å holde seg orientert ti år frem i tid, samt har en oversikt over historikken. Målet er at boligselskapene skal ha noe å basere anbud på, slik at de kan få gunstige priser og at de slipper uforutsette kostnader som krever store lånopptak.

Trenger ditt borettslag eller sameie vedlikeholdsplan? Ta kontakt med Svein Kåre for tilbud.