Kjøp og salg

Som HAUBO- medlem har du en fordel både ved kjøp av såvel nye som ‘brukte’ boliger. Den kalles forkjøpsrett! Se aktuell annonse nederst på denne siden.

Medlemskap

Du må sørge for at ditt medlemskap er i orden, dvs medlemskapet må være betalt eller overført, før du benytter forkjøpsrett. Ved spørsmål om priser og regler for overføring, ta gjerne kontakt med vår medlemsavdeling.

Forhåndsavklaring eller fastprisavklaring

Ved bruk av forkjøpsretten får du mulighet til å tre inn i høyeste bud, dvs. du slipper å delta i budgivningen, men kan vente til denne er avklart.

Det er to måter å avklare forkjøpsretten på.

Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt. Interessenter må da melde sin interesse innen gitte frist. En slik melding er ikke bindende. Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at HAUBO henvender seg til de som tidligere har meldt interesse. Ved en slik henvendelse må interessentene raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett gjøres gjeldende. Hvis det går mer enn 3 mnd før boligen blir solgt, vil boligen bli kunngjort for medlemmene på nytt.

Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen for våre medlemmer etter at den er solgt. Når boligen er kunngjort til fast pris er melding om forkjøpsrett forpliktende, dvs at du da plikter å overta boligen (tre inn i inngått avtale mellom kjøper og selger) hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

Den som ønsker å nytte forkjøpsrett må bli medlem innen utløpet av meldefristen.

Tilgjengelighet

Sørg for å være tilgjengelig når forkjøpsretten skal avklares.

Forskudd og forkjøpsrettsgebyr

Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i allerede inngått avtale, og kjøper boligen til avtalt pris og andre avtalte vilkår. Det forfaller vanligvis et forskudd på kjøpesummen umiddelbart. Dette skal betales til megleren som har oppgjøret. I tillegg til kjøpesummen kommer et gebyr for avklaring av forkjøpsretten, pr i dag kr 6.555,- inkl. mva.

Finansiering må være klar

Skal du benytte deg av forkjøpsretten, må finansiering av hele kjøpesummen dokumenteres skriftlig av långiver innen meldefristen. Oppgjør skjer vanligvis gjennom den eiendomsmegleren som har hatt salget