Tiltak for å minimere koronasmitte

På grunn av anbefalinger fra helsemyndigheter, stenger vi kontorene våre for besøk inntil videre. Vi følger utviklingen og kommer med mer informasjon så snart vi vet mer.

 

Redusert bemanning

Vi kommer til å ha halv bemanning på kontoret til enhver tid hvor vi arbeider vekselvis fra hjemmekontor og på kontoret. Vi holder virksomheten i gang i størst mulig grad, og oppfordrer til å ringe og sende e-post hvis dere har spørsmål. Her finner du kontaktinformasjonen vår. Vi sjekker også postkassene våre med jevne mellomrom.

De tekniske tjenestene våre løper som normalt inntil videre.

Reduserte åpningstider på telefon

På grunn av redusert bemanning, har vi også begrenset åpningstid på telefon. Vi kan nås på telefon mellom klokken 10:00 og 14:00 de neste par ukene.

Generalforsamlinger og Årsmøter

Det er sendt ut eget skriv om anbefalinger når det gjelder generalforsamlinger og årsmøter. Vi følger med på myndighetenes anbefalinger og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.

Det er ikke anledning i dagens lovgivning til å avholde møtet elektronisk eller ved oppmøte pr telefon. Det er krav om at det må være et fysisk møte. Det er heller ikke noe krav om antall oppmøtte for at en ordinær generalforsamling eller årsmøte skal kunne fatte et gyldig vedtak. Møtet kan imidlertid utsettes.

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om tidsfrist for avholdelse av årsmøte/generalforsamling innen juni måned. Fristen følges av plikt til registrering av regnskaper o.l. i brønnøysundregistrene, med mulig tvangsmulkt dersom fristen oversittes. NBBL nå ber regjeringen utsette frister og komme med en svært rask avklaring. ​Det er ikke bestemt når departementet avklarer om frister vil bli utsatt.

Vi følger situasjonen

Nå skjer utviklingen raskt fra dag til dag, slik at situasjonen fremover er uoversiktlig. Dersom tidspunktet for møtet er noe frem i tid, er det forventet at situasjonen blir mer klargjort etter hvert og at det kan komme tydeligere retningslinjer fra helsemyndighetene.

Vi oppfordrer alle til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.