Stinn brakke på kundeseminar

På onsdag denne uka troppet styremedlemmer fra over 140 borettslag og sameier opp i Caianosalen på Maritim for å delta på årets kundeseimar. På agendaen stod blant annet styreansvar, konflikthåndtering og elbil ved advokat Line Bjerkek fra NBBL. Etter servering og mingling ønsket adm.dir. Svend Inge Stueland velkommen og styrerepresentantene ble informert om positiv vekst i antall kunder og utvidelse av antall ansatte i HAUBO. Deretter tok adv. Bjerkek ordet og deltagerne fikk stille spørsmål underveis.Blant deltagerne på seminaret var Randi Aase og Egil Skjølingstad, selverklærte «ringrever» hva gjelder styrearbeid. De synes det er fint å få faglig påfyll, «og så er det godt å få bekreftet at vi gjør ting riktig,» legger Skjølingstad til. Han har vært aktiv i styret til Ramsdalen borettslag 1 i 16 år og har vært styreleder i ti av disse. Aase er styreleder i Brake borettslag på Bleikemyr og det har hun vært siden 2010. I løpet av tiden som styreleder har hun rukket å delta på flere seminarer gjennom årene. «Det er veldig informativt og spesielt nyttig for de som gjerne er nykommere i et styre. Jeg synes det er spesielt viktig å få god informasjon om styreansvaret, det gir en stor trygghet.» Hun legger også til at det er hyggelig å treffe på styrekollegaer fra andre borettslag.Tilstede i salen var også Ellen Marie Ronæs, styreleder i byens største borettslag Hemmingstad. Her har de nylig vedtatt vedlikehold og oppgradering av samtlige blokker. «Jeg synes seminaret var interessant og det ble tatt opp flere aktuelle tema for meg som er fersk styreleder. Advokat Bjerkek var enkel å forstå og flink til å forklare oss vanlige folk. Det ble brukt eksempler fra virkeligheten for å forklare tema og lover, det gjorde det lettere å se nytten og hvor lovene skal benyttes. Tema om elbil var veldig aktuelt for oss da vi er midt i en prosess med å bygge ut elbil anlegg.»

Tusen takk til alle som møtte opp! Og en stor takk til advokat Line Bjerkek som tok turen fra Oslo.