Nytt eksklusivt prosjekt på FORKJØPSRETT – ÅRHAUGTUNET – meldefrist 23.03.23 kl. 08:00

Nå kan du som HAUBO-medlem sikre deg en særegen bolig Århaugtunet borettslag i nordre bydel. Her skal det bygges 8 særegne arkitekttegnede boliger med høy standard, flotte fellesarealer  i svært attraktivt boligområde. Prosjektet vil bestå av 3 eneboliger i rekke og tilhørende carport, samt 5 rekkehus fordelt på 2 bygg. Boligene har størrelse fra 94-164 m2. Det opparbeides uteområder iht. utomhusplan med gangstier, grøntareal, lekeplass og fellesområder til glede for alle beboerne.

For mer informasjon, ta kontakt med Vegard Aksnes i DNB Eiendom på 481 35 190. Husk å opplyse om  at du er HAUBO-medlem.

Les mer om prosjektet her: Århaugtunet – Duco

Ikke medlem? Meld deg inn her.