Meld deg inn i HAUBO

Fyll inn skjemaet under for å bli medlem i Haubo.

Medlemskap (andelen i HAUBO) koster kr. 400,-. Dette er en engangssum, som du må betale inn til HAUBO sin konto nr. 3240.31.82736. Du får da tildelt medlemsnummer straks vi har registrert din innbetaling. Du betaler ingen årsavgift i innmeldingsåret. Deretter koster medlemskapet kr. 250,- pr. år. Du får tilsendt utskrift av andelsboka, som bevis på ditt medlemskap, samt HAUBO sine vedtekter. Og Bomagasinet 4 ganger i året. Velkommen som medlem!

Bli medlem