Bli medlem

Et medlemskap i boligbyggelaget kan vise seg å være et gullkantet papir. Du kan gjøre nytte av gode rabatter ved kjøp hos våre leverandører. Og som medlem har du forkjøpsrett til ledige boliger i tilknyttede borettslag.

Gjennom landsomfattende avtaler – har HAUBO-medlemmer tilbud om rimeligere telefon, boliglån, forsikringstjenester og energi, samt gode rabatter hos våre lokale leverandører. Men. Det er et vilkår at du har registrert (aktivert som vi kaller det) ditt Fordelskort. Det gjøres enkelt her.

Hva har jeg igjen for medlemskap i HAUBO?

Haugesund Boligbyggelag HAUBO er eid av medlemmene, og arbeider for medlemmene sine interesser i boligsaker. Som medlem kan du dra nytte av medlemstilbud gjennom Fordelskortet som blir utstedt til alle medlemmer.

Medlemskap (andelen i HAUBO) koster kr. 400,-. Dette er en engangssum. Du betaler ingen årsavgift i innmeldingsåret. Deretter koster medlemskapet kr. 250,- pr. år.

Du kan overføre medlemskap i rett opp- og nedstigende linje, så her kan det være lurt å tenke på neste generasjon! Men det kan også overføres til andre familiemedlemmer, så som søsken, eller noen som man de to siste årene har delt husstand med.

Medlemskapet gjelder fra det blir betalt, og en opparbeider «medlems-ansiennitet» som særlig har betydning dersom flere ønsker samme bolig. Da gjelder den såkalte «forkjøpsretten». Forkjøpsrett kan du benytte både til ”brukte” og nye boliger.

Bli medlem