Total – Avfallsløsninger

Total tilbyr flere ulike underjord-systemer som kan ha helt eller delvis nedgravde beholdere. Systemet med beholdere under bakken har mange fordeler. Når avfallet lagres under bakken så får man plass til store mengder avfall på et veldig lite område. Det er lavere temperatur under bakken derfor minsker man også dålig lukt ved lagring.

Man kan integrere veldesignede innkasthus på en diskret måte i uteområdet. Vedlikehold blir mindre krevende og behovet for avfallsekker og oppvarming forsvinner, noe som bidrar til en bedre økonomi.

Boligselskap forvaltet av HAUBO får 5% rabatt.

Tlf: 90 99 82 25
Epost: [email protected]
Adresse: Tomteveien 29, 1618 Fredrikstad
Nettsted: https://www.totalholding.no