Birkeland

Birkeland Maskin – din entreprenør.

Våre tjenester:

  • Riving av bygg/sanering
  • Utfylling i sjø
  • Graving
  • Transport
  • Sprenging
  • Knusing
  • Rørlegging/kabling
  • Landmåling
  • Natursteinsmuring

Tlf: 907 96 109
Epost: [email protected]
Adresse: Postboks 247, 4299 Avaldsnes
Nettsted: http://www.birkelandmaskin.no/