Kvednatunet Hageby borettslag – et nytt og spennende prosjekt på Kvednatunet

Sigurd A. Sande i morselskapet Kvednatunet Holding AS, har invitert oss i HAUBO på kaffe og drøs for å fortelle oss om deres neste prosjektet på Kvednatunet. Det takket vi ja vil og gjett om vi ble begeistret!

Kvednatunet Hageby borettslag skal etableres og bygges vest for dagens leilighetsbygg som nå er under ferdigstillelse og innflytting i januar 23. Hagebyen skal ha en grønn og bærekraftig profil og den skal hensynta miljøet på Kvednatunet. Det skal lages enger hvor bier trives, det skal plantes frukttrær og bærbusker og beboerne skal få plantekasser til egne grønnsaker. Solceller som skal gi strøm til fellesanlegget er også et stikkord for å nevne noe.

-Vi skal ikke stjele fra naturen, men snarere tilpasse oss den, sier Sande.

Kvednatunet Holding sitt neste prosjekt skal bestå av 30 boliger. Åtte av disse blir i et leilighetsbygg i midten av eiendommen og størrelsen på leilighetene vil være i underkant av 70 m2. Disse er perfekte for nyetablerere eller for besteforeldre som har barnebarn i umiddelbar nærhet. Og med umiddelbar nærhet mener nok Sigurd de 22 rekkehusene om ligger omkranset leilighetsbygget og de 44 leilighetene i bygg A og bygg B som vil være nærmeste nabo.

Rekkehusene blir i overkant av 130 m2 og fem av disse vil bli bygget med innglasset hagestue på taket. Herfra vil det være flott utsikt mot nord og vest, og meget gode solforhold.

Det skal også bygges et innendørs garasjeanlegg med plass til 37 biler og gode boder. Anlegget vil bli plassert i østre del av feltet og innkjøring vil være fra Haakonsvegen. Herfra vil det gå heis opp til bakkeplan og videre opp til andreetasje på leilighetsbygget. Det blir mulighet for nyttekjøring inn til boligene, men utgangspunktet er at området skal være bilfritt og svært barnevennlig.

Prosjektet vil etter planen ha salgsstart 1. februar neste år og med planlagt byggestart før sommerferien 2023, avhengig av responsen i markedet. Det er Meglerhuset Rele som vil være ansvarlig for salget.

Slik ser tomten ut i dag (bildet er tatt fra åttende etasje i bygg B):

Bygg B, Kvednatunet borettslag, har nå kun to ledige leiligheter og disse er klare for innflytting januar 2023.