HAUBO + ST. HANS = GENERALFORSAMLING

På selveste St. Hans aften avholdt HAUBO sin egen generalforsamling 2021. Styreleder Jaakko Isotalo ønsket forsamlingen velkommen. Han fortalte at det siste året har vært spesielt, ikke bare på grunn av pandemien, men også fordi det har vært hans første år som styreleder i HAUBO. Han synes arbeidet i styret har vært givende og brukte også anledningen til å berømme både styrekollegaene og de ansatte i HAUBO.

Det var kun ordinære saker som stod på agendaen:

  • Årsberetning
  • Gjennomgang av regnskap for 2020
  • Styregodtgjørelse
  • Valg

Styret i HAUBO fra venstre: Jaakko Isotalo (styreleder), Arne Martin Nygård (medlem), Modgunn Brynjulfsen (medlem), Elisabeth Huseby (1. varamedlem), Oddvar Litland (medlem) og Tove Rød (medlem).

Utenom de ordinære sakene på agendaen benyttet administrerende direktør Stueland muligheten til å informere om blant annet de kommende byggeprosjektene. Han fortalte at HAUBO har et sterkt ønske om å bidra til sentrumsutvikling og mener at flere boliger er et viktig bidrag for at det skal bli enda mer aktivitet i sentrum. Parkteateret har allerede skapt stort engasjement og vil bli et fint tilskudd nord i sentrum. Han håper også at Brannstasjonen blir en realitet i nær fremtid. I tillegg la Stueland vekt på at HAUBO tenker fremtidsrettet og nyskapende ved å engasjere seg i prosjekter som Park+.

Stueland fortsatte med å si at han er forkjemper for lokale bedrifter og at han har et brennende engasjement for at hjørnesteinsbedrifter på Haugalandet skal være de foretrukne aktørene. HAUBO opplever både stor kundetilfredshet og stor tilstrømming av nye kunder. I løpet av de siste 5 årene har kundemassen økt med 120 %. Dette viser at det ikke bare er HAUBO som er opptatt av at lokale bedrifter skal være de foretrukne, men også folk flest.