Har ditt borettslag eller sameie gjennomført radonmålinger?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er konsentrasjon av radon lav, men innendørs kan det medføre helsefare om gassen siver inn og konsentreres i miljøet. HAUBO anbefaler at radonnivået måles i alle sameier og borettslag.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) oppgir at det i ca. hver femte bolig er for mye radongass. Det er kun ved måling dette kan avdekkes.

Radonmåling og eventuelle tiltak mot radon er styrets ansvar. Dette ligger derfor nå i HAUBO sitt HMS-system slik at internkontrollforskriftens krav blir ivaretatt. Målingen utføres i tråd med en prosedyre fra DSA som blant annet innebærer at målingen skal gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Det er primært alle leiligheter i underetasje, 1. og 2. etasje som skal ha måling.

HAUBO-vaktmesteren tilbyr måling til gunstige priser

HAUBO-vaktmesteren tilbyr sameier og borettslag som er forvaltet av HAUBO radonmålinger til gunstige priser. Ordinær pris er kroner 995 pr. boenhet. De fem første boligselskapene som bestiller måling innen 10. oktober får dette for kroner 895 pr. boenhet.

Bestilling gjøres ved å ta kontakt med HAUBO-vaktmesteren:

Målingene gjøres i samarbeid med Radonor. Dette innebærer:

  • Målingene gjøres over to måneder i perioden midten av oktober til midten av april.
  • Radonmålingene følger DSA måleprosedyre for radon i boliger.
  • Analyselaboratoriet er akkreditert.
  • Prisen inkluderer to målebrikker, montering og rapport på målingene.

For høy radonkonsentrasjon innendørs? HAUBO-vaktmesteren fikser!

Dersom målingene viser for høy konsentrasjon av radon så tilbyr HAUBO-vaktmesteren også hjelp slik at dere får ned konsentrasjonen på et ufarlig nivå.