Har ditt borettslag eller sameie gjennomført radonmålinger?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er konsentrasjon av radon lav, men innendørs kan det medføre helsefare om gassen siver inn og konsentreres i miljøet. HAUBO anbefaler at radonnivået måles i alle sameier og borettslag.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) oppgir at det i ca. hver femte bolig er for mye radongass. Det er kun ved måling dette kan avdekkes.

Radonmåling og eventuelle tiltak mot radon er styrets ansvar. Dette ligger derfor nå i HAUBO sitt HMS-system slik at internkontrollforskriftens krav blir ivaretatt. Målingen utføres i tråd med en prosedyre fra DSA som blant annet innebærer at målingen skal gjøres over minst to måneder i vinterhalvåret. Det er primært alle leiligheter i underetasje, 1. og 2. etasje som skal ha måling.

HAUBO-vaktmesteren tilbyr måling til gunstige priser

HAUBO-vaktmesteren tilbyr sameier og borettslag som er forvaltet av HAUBO radonmålinger til gunstige priser.

Bestilling gjøres ved å ta kontakt med HAUBO-vaktmesteren:

Målingene gjøres i samarbeid med Radonor. Dette innebærer:

  • Målingene gjøres over to måneder i perioden midten av oktober til midten av april.
  • Radonmålingene følger DSA måleprosedyre for radon i boliger.
  • Analyselaboratoriet er akkreditert.
  • Prisen inkluderer to målebrikker, montering og rapport på målingene.

For høy radonkonsentrasjon innendørs? HAUBO-vaktmesteren fikser!

Dersom målingene viser for høy konsentrasjon av radon så tilbyr HAUBO-vaktmesteren også hjelp slik at dere får ned konsentrasjonen på et ufarlig nivå.