Når du skal etablere et borettslag eller sameie, er det gjerne mange spørsmål som dukker opp og formaliteter og prosedyrer som skal ivaretas. HAUBO er en profesjonell rådgiver som kan bistå gjennom hele prosessen fra utvikling til drift.

Våre ansatte har bred kompetanse og lang erfaring med å etablere og drifte ulike typer borettslag og sameier. Det er mange ting som skal på plass for å sikre effektiv drift og for å regulere forholdet mellom beboerne i boligselskapet på en god måte.

Hva må på plass ved etablering?

I tillegg til å velge selskapsform skal det utformes vedtekter, legges opp driftsbudsjett og størrelsen på felleskostnader skal besluttes. Det skal på plass avtaler med revisor og forretningsfører, og det skal legges en plan for hvordan vedlikehold og praktiske oppgaver skal håndteres. I tillegg er det en hel del prosedyrer som skal ivaretas og følges opp for at alle formalitetskrav skal være oppfylt.

Hva kan HAUBO bistå med?

HAUBO kan bistå med en totalpakke som ivaretar hele prosessen fra A-Å, eller vi kan tilby våre tjenester på utvalgte områder hvor du ønsker hjelp og gode råd.

Vi har effektive rutiner for å sikre kvalitet i alle trinn i stiftelsesprosessen og har gode verktøy for budsjettering og utregning av felleskostnader. I tillegg til å bistå i stiftelsesprosessen kan vi tilby løpende avtaler med boligselskapet om leveranse av vaktmester- og renholdstjenester, renovering og vedlikehold og økonomi og regnskap.
Les mer om våre tjenester her.

Gjennom et samarbeid med HAUBO vil dere få jevnlig og god oppfølging fra våre rådgivere og fagfolk, og vi kan garantere høy kvalitet og kort responstid – fra start til mål.