HAUBO er ikke bare ledende innen tekniske og økonomiske tjenester av borettslag og sameier i regionen. Vi engasjerer oss også sterkt i utvikling av nye og spennende lokale boligprosjekter på hele Haugalandet og går gjerne i partnerskap med tomteeiere, utviklere og utbyggere for å utvikle nye prosjekter.


Bred kompetanse

Vi har bred kompetanse og erfaring innen stifting av ulike typer boligselskap, drift, tekniske tjenester og økonomi/regnskap og kan bistå både som rådgiver, forvalter og med hel- eller deleierskap i prosjekt

Nye boligprosjekter
I HAUBO har vi stadig nye og spennende boligprosjekter på gang og har målsetting om å involvere oss i enda flere. 


Sammen om lokal bolyst
Sammen kan vi bidra til å gi et godt og allsidig tilbud av boliger det er
godt å bo i, tilpasset enkeltpersoner, par og familier i ulike livsfaser –
over hele Haugalandet.