Opprette borettslag eller sameie

Når du skal etablere et borettslag eller sameie, er det gjerne mange spørsmål som dukker opp og prosedyrer som skal ivaretas. HAUBO er en profesjonell rådgiver som kan bistå gjennom hele prosessen fra utvikling til drift. Vi har bred kompetanse og lang erfaring med å etablere og drifte ulike typer borettslag og sameier. Det er mange ting som skal på plass for å sikre effektiv drift, samt regulere forholdet mellom beboerne i boligselskapet på en god måte.

Det som blant annet må gjøres er:

  • Velge selskapsform
  • Utforme vedtekter
  • Legge opp driftsbudsjett
  • Beslutte størrelse på felleskostnader
  • Inngå avtaler med revisor og forretningsfører
  • Legge plan for håndtering av vedlikehold og praktiske oppgaver
  • Ivareta og følge opp prosedyrer

Vi i HAUBO kan bistå med en totalpakke som ivaretar hele prosessen fra A-Å. Vi kan også bistå på utvalgte områder hvor du ønsker hjelp og gode råd. Vi har effektive rutiner og metoder for å sikre kvalitet i alle trinn i stiftelsesprosessen, og har gode verktøy for budsjettering og utregning av felleskostnader.

I tillegg til å bistå i stiftelsesprosessen kan vi tilby løpende avtaler om leveranse av vaktmestertjenester, renovering og vedlikehold, samt økonomi og regnskap.

Gjennom et samarbeid med HAUBO vil dere få jevnlig og god oppfølging fra våre rådgivere og fagfolk. Vi garanterer høy kvalitet og kort responstid – hele veien fra start til mål.

Våre tjenester