HAUBO Vedlikeholdsplan hjelper styrene med å ivareta lovpålagt vedlikeholdsansvar; en enkel, tidsbesparende, rimelig, verdiøkende og varig løsning

HAUBO tilbyr et nettbasert verktøy for å håndtere vedlikehold i borettslag og sameier. Styret i boligselskapet står ansvarlig for at det utføres forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen. HAUBO Vedlikeholdsplan hjelper styrene med å ivareta dette ansvaret på en oversiktlig og enkel måte, og i ryggen har du vår bygningstekniske kompetanse. Det nettbaserte systemet er en enkel, tidsbesparende og varig løsning. De fleste styremedlemmer sitter i to år av gangen, en vedlikeholdsplan bør strekke seg minst ti år fram i tid.

Om ditt borettslag eller sameie allerede har HAUBO Vedlikeholdsplan kan du logge deg inn her:

Logg inn på Vedlikeholdsportalen

Det nettbaserte systemet er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Den nettbaserte vedlikeholdsplanen gir deg

  • Rask etablering
  • Full oversikt
  • Tilstandsvurdering, takstmann registrerer, vurderer og gir en status på bygningsmassen (legger grunnlaget for selve etableringen av en vedlikeholdsplan)
  • En vedlikeholdsplan som beskriver når tiltakene bør utføres og hva de koster ti år fram i tid
  • Økonomisk oversikt, kostnader i forbindelse med tiltakene i vedlikeholdsplan
  • Hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene
  • Oversikt over bygningsmassens historikk
  • Bedre dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen og muligheter for bildedokumentasjon m.m.
  • Muligheter for revidering
  • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

Bestill en demonstrasjon i dag:

Kontakt teknisk rådgiver Svein Kåre Bringedal på tlf. 948 48 284 eller e-post [email protected]