HAUBO har inngått en avtale med Hendersons Vaktmester AS. De kan hjelpe borettslag og sameier med:
  • Betjene adgangskontroll / styringssystemer
  • Oppfølging av brannporter mot brannvesenet
  • Brannforebygging / brannøvelser
  • Ettersyn / vedlikehold av eiendom / tekniske installasjoner
  • Feilsøking på tekniske anlegg og installasjoner
  • Mur og flisarbeid
  • Utvendig renhold og hagearbeid
  • 24/7 vakttelefon

Ta kontakt med oss i HAUBO eller direkte med Hendersons Vaktmester AS:

Daglig leder Jostein Åsheim
918 19 337
Send e-post