HAUBO ivaretar en stor del av styreansvaret som er nedfelt i den stadige innskjerpende lovgivningen. Vi er alltid oppdaterte på lovverket som regulerer borettslag og sameier, og dette gir styrene en trygghet.

Under ser du hvilke oppgaver HAUBO utfører og bistår med, og nesten alle oppgavene er inkludert i forretningsførerhonoraret. Vi er styrenes støttespiller gjennom alle disse oppgavene, og bistår også med kurs og faglig påfyll. Alle boligselskap får egne kundekontakter hos HAUBO.

Våre tjenester