HAUBO ivaretar en stor del av styreansvaret som er nedfelt i lovgivningen, og som stadig innskjerpes. Under ser du hvilke oppgaver HAUBO utfører og bistår med, og som er inkludert i forvaltningshonoraret. Vi er styrenes støttespiller gjennom alle disse oppgavene, og bistår også med kurs og faglig påfyll. Alle boligselskap får egne kundekontakter hos HAUBO.

Våre tjenester