Å være styremedlem i et boligselskap er både spennende og givende. Samtidig innebærer det et stort ansvar og flere oppgaver som skal løses.

Som ny i styret er det lurt å gjøre deg kjent med oppgavene, og hovedinnholdet i vedtektene og reglene i boligselskapet.

Styret leder og drifter boligselskapet. Det innebærer ansvar for å bl.a.:

  • Kalle inn til og holde styremøter
  • Gjennomføre vedtakene som er bestemt på generalforsamlingen eller årsmøtet
  • Holde oversikt over økonomien
  • Håndtere HMS-oppgaver
  • Håndtere planmessig vedlikehold
  • Sikre gode og ryddige boforhold
  • Betale regninger

Alle boligselskaper har et årlig møte. I et sameie heter det årsmøte, i et borettslag heter det generalforsamling. Møtet skal behandle regnskap og budsjett, vedtekter, og andre saker som eierne har meldt inn i forkant av møtet. Her kan du lese mer om generalforsamling og årsmøte

Du kan alltids ta kontakt med oss i HAUBO om du har spørsmål rundt ditt verv som styremedlem i et borettslag eller sameie.

Lykke til videre med det spennende arbeidet!

Årshjul for styret