Å være styremedlem i et boligselskap er et viktig, spennende og ansvarsfullt tillitsverv. Noen har erfaring fra denne type verv fra tidligere, men mange er ukjente med denne type rolle og oppgaver. Borettslagsloven og Lov om eierseksjoner definerer ganske tydelig hvilket ansvar styret har, og hvilke lovmessige rutiner som skal følges. Allikevel vil man komme opp i saker og beslutninger som kan oppleves utfordrende.

Styret leder og drifter boligselskapet. Det innebærer ansvar for å blant annet:

  • Kalle inn til og holde styremøter, der større og mindre saker som omhandler drift i boligselskapet tas opp og besluttes
  • Gjennomføre vedtakene som er bestemt på generalforsamlingen eller årsmøtet
  • Økonomistyring gjennom budsjettering, regnskapshåndtering og godkjenning av kostnader/faktura
  • Planmessig vedlikehold
  • Håndtere HMS-oppgaver
  • Forvalte husordensregler, godkjenne nye andelseiere, og sikre gode og ryddige boforhold

HAUBO er styrenes støttespiller gjennom alle disse oppgavene, og bistår også med kurs og faglig påfyll. Alle boligselskap får egne kundekontakter hos HAUBO. Les mer her om hvilke tjenester vi tilbyr

Bestemmer styret alt?

Styret tar vare på fellesskapets interesser og sørger for at viktige prinsipper som medbestemmelse og rettferdighet blir opprettholdt. Styret velges av og blant beboerne, og har ansvar for at borettslaget drives etter lov og vedtekter. Vedtekter (og ev. husordensregler) fastsettes av generalforsamlingen, der alle andelseierne kan møte. HAUBO har utkast til Husordensregler som kan fås ved å kontakte oss. Det er viktig at en går nøye gjennom teksten, og tilpasser denne til sitt boligselskap.

Ta gjerne kontakt med oss i HAUBO om styret ønsker mer veiledning.

Økonomi og regnskap

Styret har ansvar for boligselskapets økonomi. Dette kan for mange virke ukjent og skremmende. HAUBO tilbyr imidlertid komplett forvaltning av alle økonomiske forhold i boligselskapet, og bistår med kompetanse og erfaring.

Ta kontakt om du vil vite mer om hvilke økonomiske og juridiske tjenester vi tilbyr.  

Portalen

For å hjelpe styreleder og styrene har vi også en nettbasert portal som gir enkel mulighet til godkjenning av faktura, løpende regnskapsoversikt og ryddig historikk for alt styrearbeid. Sjekk ut Portalen her.

Vedlikehold, renovering og prosjektering

Borettslagene og sameiene på Haugalandet sitter på store verdier i form av bygninger og uteområder. Planmessig vedlikehold og oppgradering er viktig for å på best mulig måte forvalte disse verdiene. HAUBO bidrar gjerne i planlegging og oppfølging av vedlikehold og oppgradering. Vi kan tilby gode tjenester til fornuftige priser. HAUBO har gunstige avtaler med en rekke leverandører i de fleste fag. Se oversikt her. Våre leverandører kan bidra med større og mindre renoveringsoppgaver, som for eksempel skifte av fasadekledning, etterisolering, ny taktekking og bytte av vinduer og dører. HAUBO kan bistå i planlegging og prosjektering av større oppdrag og koordinering av eksterne entreprenører.

Vi har fremforhandlet rammeavtaler og gode priser med flere lokale entreprenører og leverandører. Dermed sikrer vi borettslagene og sameiene våre god kvalitet, trygge leveranser og fornuftige priser.

Vi bistår med strukturerte og langsiktige vedlikeholdsplaner og samarbeider med regnskapsavdelingen for å se dette i sammenheng med borettslagenes økonomi- og budsjettplanlegging.

Kurs og konferanser

HAUBO arrangerer jevnlig kurs og konferanser med spennende og varierte tema som er etterspurt og man har nytte av i sitt styrearbeid i borettslag og sameier. Invitasjoner sendes alle styrene i god tid før arrangementene holdes.

Nyttig for styremedlemmer

Årshjul for styret