Salg av bolig

Markedspris ved salg

Det er full markedspris som gjelder ved salg. Noen få unntak gjelder ved omsorgsboliger som er subsidiert med statlige tilskudd. Husk at det ikke er dokumentavgift til staten på omsetning av borettsleiligheter.

Kan jeg selge til hvem jeg vil?

I prinsippet er det fritt salg. Men det kan være andre medlemmer i eget borettslag eller i HAUBO som vil benytte sin forkjøpsrett. Man får likevel alltid full markedspris. Men dersom du vil selge til dine nærmeste slektninger, dvs. barn, foreldre eller søsken, går dette foran, og prisen fastsettes dere imellom.

HAUBO-megleren

Eiendomsmegler Niels C Hald i Eiendomsmegler A inngår i vårt borettslagsteam og kan borettslag til fingerspissene. Han er den megleren som tar hånd om de fleste borettslagssalgene, og som har kontakt med flest potensielle kjøpere.

Ta kontakt med HAUBO-megleren:
Niels C Hald
928 06 410
Send e-post

Økonomisk ansvar i borettslag

Som andelseier har man i utgangspunktet et økonomisk ansvar sammen med resten av borettslaget. Dette har liten eller ingen praktisk betydning i dag. HAUBO, som borettslagets forretningsfører, har gode rutiner for å sikre korrekt innbetaling av de månedlige felleskostnadene, og har sikret seg pant i boligen i tilfelle mislighold. Og ikke minst: De aller fleste av borettslagene HAUBO er forretningsfører for er meldt inn i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

Skattefradrag

Det er skattefradrag for eiernes andel av borettslagets rentekostnader.

Kjøp av bolig

Å kjøpe bolig er en stor og betydningsfull prosess som du gjør få ganger i løpet av livet. Mange viktige avgjørelser skal tas, og det gjelder å være godt forberedt før du signerer kontrakten. NBBLs advokat Elisabeth Aas Nilsen har samlet et knippe gode råd som kan være til stor nytte før et boligkjøp.

Forbered deg til visning

Skaff deg salgsdokumentene på forhånd og les dem nøye. Noter ned det du vil spørre megler om. Legg merke til om det er gitt negative eller uklare opplysninger, som du bør være ekstra oppmerksom på når du er på visning.

Bruk nok tid

Sørg for å bruke tilstrekkelig med tid på visning. Har du ikke fått sett så mye som du skulle ønske, er det lov å spørre om en privatvisning på et annet tidspunkt.

Les og forstå opplysningene i salgsdokumentene

Den tekniske informasjonen i salgsdokumentene er ofte ganske begrenset. I mange tilfeller er det bare utarbeidet en verdi- og lånetakst. Vær klar over at en slik takst ikke gir noen helhetlig beskrivelse av boligens tekniske tilstand. Er det utarbeidet en boligsalgsrapport, vil den inneholde en mer detaljert teknisk beskrivelse, og takstmannen skal da ha foretatt mer omfattende undersøkelser.

Les takstdokumentet nøye. Merk deg alle opplysninger som virker negative eller uklare og spør takstmannen om hva dette i verste fall, kan medføre for eiendommen.

Spør nærmere om arbeider og utbedringer som er blitt utført

Er det opplyst om oppgraderinger bør man skaffe seg informasjon om hva som faktisk er blitt gjort. Dette er særlig viktig når det gjelder våtrom. Selv om badet ser nytt og fint ut, og det er opplyst at det er oppgradert, så er det ikke sikkert at membranen er ny og sluket skiftet. Et bad i tilsynelatende god stand, kan i realiteten ha et stort vedlikeholdsbehov. (Link til oppussing av bad?)

Sørg for dokumentasjon

Muntlige opplysninger kan ofte tolkes på mange måter. Det kan også være vanskelig å i ettertid bevise hva som faktisk ble sagt. Gir megler, takstmann eller selger vesentlig informasjon om eiendommen muntlig bør du sørge for å få dette skriftlig. Følg opp med en e-post i etterkant av samtalen hvor du ber om en bekreftelse på at du har forstått opplysningen på riktig måte.

Ved kjøp av leilighet i borettslag

Vanligvis når du kjøper bolig, må du betale en dokumentavgift til staten. Dokumentavgiften er på 2,5% av omsetningsverdien. Når du kjøper bolig i et borettslag trenger du derimot ikke å betale dokumentavgift.