Daglig opplever over 200 norske husstander vannskade. 2 av 3 boligbranner i Norge har en elektrisk årsak. Feil ved elektriske anlegg, uaktsomhet og feilbetjening av elektrisk utstyr, gjør hvert år hundrevis av nordmenn husløse. Det begås over 50 innbrudd i norske hjem hver dag. Som regel skal det kun enkle grep til for å avverge slike situasjoner.

El-sjekken

El-sjekken er en kontroll av det elektriske anlegget i boligselskapet, og gjennomføres av en elektriker. El-sjekken kan alene gi 5 % rabatt på forsikringspremien på Totalforsikring for boligselskaper dersom kontrollen utføres i alle boenheter samt eventuelle fellesrom. Alle feil og mangler må utbedres og attesteres for.  

Vannsjekken

Vannsjekken er en kontroll av vann og avløpsinstallasjoner i borettslaget utført av en rørlegger. Den kortsiktige og raske merkbare effekten av vannsjekken er premiereduksjon på Totalforsikring for boligselskaper. På sikt reduseres vedlikeholdskostnadene fordi kvaliteten opprettholdes i bygningsmassen. Beboerne blir tryggere fordi faren for vannskader blir redusert og de bevisstgjøres på riktig bruk av vann- og avløpsinstallasjoner.

Lekkasjestopper

Lekkasjestopper er et produkt som oppdager og stopper vannskader mens de ennå er små og ikke har gjort stor skade på boligen. Lekkasjestopper består av en magnetventil som monteres på vannrøret du ønsker stengt, og en følekabel som legges ut der det kan være fare for vannlekkasje. Når følekabelen blir utsatt for fuktighet vil magnetventilen automatisk stenge av vannet. På denne måten vil de store vannlekkasjene avverges. Dersom det installeres godkjent lekkasjestopper i alle boenheter i et borettslag/sameie som har Totalforsikring fra Boligbyggelagenes Partner, oppnås en rabatt på 15 % på forsikringspremien eks. naturskade-del. For å få denne rabatten må lekkasjestopperen som monteres inneha teknisk godkjenning fra SINTEF.

Vårt sikkerhetstips er å bestill gratis kort med hverdagslige sikkerhetstips som angår alle, og del ut i ditt boligselskap. Bestilles via Partners hjemmesider. Husk å oppgi antall og leveringsadresse!

Merking