Forkjøpsrett betyr at du som HAUBO-medlem har rett til å kjøpe en bolig fremfor noen andre ved boligsalg. Med forkjøpsrett havner du dermed lengre frem i køen. Forkjøpsretten er knyttet til hvor lenge du har vært medlem. Jo høyere ansiennitet du har, desto lengre frem i køen står du ved et boligkjøp. Eier du allerede en leilighet i borettslaget der boligen skal selges, rykker du foran et annet medlem med høyere ansiennitet.

Tidsfrist for å melde forkjøpsrett ved et boligsalg er vanligvis fem virkedager. Ved alle krav må det fremlegges finansieringsbekreftelse. Etter fristen er utløpt, gjelder de samme reglene for medlemmer som ikke-medlemmer.

Slik fungerer forkjøpsretten

  • Boligen legges ut for salg på vanlig måte. Budrunden går som normalt og selger aksepterer pris og vilkår fra kjøper. Du kan velge å være med på budrunden, men du kan også avstå. Du kan uansett benytte forkjøpsretten din når selger har akseptert høyeste bud.
  • Boligen legges i tillegg ut her, og våre medlemmer kan melde forkjøpsrett innen fristen som er satt. Det betyr at du har rett til å kjøpe borettslagsleiligheten til samme pris som høyeste bud. Hvis du melder forkjøpsrett, plikter du å kjøpe boligen om du har høyest ansiennitet, og kravet er bindende.
  • Eierskap til en bolig i et borettslag kan overføres mellom nær familie. I slike tilfeller gjelder ikke forkjøpsretten.

Slik fungerer forhåndsprøving av forkjøpsretten

Selger og megler kan også bestemme at forkjøpsretten skal forhåndsprøves før boligen legges ut for salg. Fordelen med dette er at kjøper venter i maks ett døgn på å få vite om boligen er deres.

  • Boligen legges ut her før den er annonsert i vanlige kanaler. Boligen står på dette tidspunktet uten pris og overtakelsesdato.
  • HAUBOs medlemmer kan melde forkjøpsrett helt uforpliktende.
  • Boligen legges deretter ut for salg med vanlig budrunde. Du velger selv om du vil være med i budrunden hvis du har meldt krav om forkjøpsrett ved forhåndsprøving.
  • Selgeren aksepterer et bud, og HAUBO-medlemmet med lengst ansiennitet og som har lagt inn krav, får tilbud om å kjøpe boligen til prisen som er akseptert av selger. Medlemmet har mulighet til å takke ja til dette innen 24 timer etter at de har fått beskjed. Sier medlemmet nei, vil tilbudet gå videre til medlemmet med nest lengst ansiennitet osv.

Slik fungerer ansienniteten

Hvis flere medlemmer ønsker å benytte forkjøpsretten, vil den med lengst ansiennitet få tilbudet om å kjøpe boligen.

  • Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelser til nær familie. Med nær familie menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.
  • Det er også mulig å overføre medlemskapet i boligbyggelaget mellom familiemedlemmer, og barn kan for eksempel få overført ansiennitet fra foreldre. Man kan imidlertid ikke få lengre ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato.
  • Den interne forkjøpsretten i borettslaget (eksisterende andelseiere) går foran den generelle forkjøpsretten. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilbudet.

Last ned skjema for overføring av ansiennitet her