De siste årene har mange borettslag og sameier tilrettelagt for lading av elbil i forbindelse med den raske veksten av antallet elbiler og ladbare hybrider.

Må søke styret

En seksjonseier i et boligsameie eller andelshaver i et borettslag kan etablere et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider på en parkeringsplass som vedkommende disponerer, eller et annet sted styret anviser. Eierne må søke styret om tillatelse først, og styret har bare anledning til å avslå søknaden dersom det foreligger en saklig grunn. Dette er regulert i Eierseksjonsloven og Borettslagsloven.

 

Under er en kort liste om hvordan styret kan gå fram for å få etablert ladepunkter. Hele prosessen vil kunne ta fra tre til seks måneder.

  1. Kartlegg behovetForeta gjerne en liten undersøkelse blant beboerne om hvor mange som vil vurdere elbil om det blir etablert ladestasjon. En god start, avhengig av boligselskapets størrelse, kan være 2-4 ladepunkt. Samtidig bør det planlegges for en framtidig økning. Flere vil vurdere elbil når de ser at det fungerer godt for naboen.
  2. Sjekk eksisterende anleggTa kontakt med en lokal el-installatør og få en vurdering av eksisterende el-anlegg samt en beskrivelse av hva som må gjøres. Plasser ladepunktene nærmest mulig strømskap for å redusere installasjonskostnadene.
  3. Be om pristilbudLag en kravspesifikasjon og be eventuelt om pristilbud fra flere leverandører. Forslag til kravspesifikasjon finner du bakerst i denne brosjyren.
  4. Foreta installasjonen
  5. Oppdater vedtekteneFå inn regler for fordeling av ladeplasser og betalingsordning i vedtektene.

Ta kontakt med oss i HAUBO for hjelp til planlegging og gjennomføring.