Faglig påfyll – vedlikehold, HMS og brannvern i boligselskap

Forrige uke møttes 120 styremedlemmer på HAUBO sitt faglig arrangement for å gi påfyll på områdene vedlikehold, HMS og brannvern. I tillegg deltok våre flotte samarbeidspartnere på stand for å vise frem sine produkter og få en drøs med kundene.

Arrangementet ble åpnet av HAUBO sin leder Svend Inge Stueland som ønsker alle velkomne. Han overlot scenen til Elisabeth Myhre som presenterte If totalforsikring, som er en spesialtilpasset forsikring for borettslag og sameier.

Etter en god pause med mingling styremedlemmer imellom og besøk på standene snakket Haugesund brannvesen om viktighet av brannvern og hva som styremedlemmene spesielt må være oppmerksomme på. Teknisk leder i HAUBO, Thor Arne Lie bidro med sin kompetanse da han presenterte vedlikehold og HMS i boligselskaper.

Fornøyde deltakere

Det var god stemning hele kvelden, og deltakerne var glade og fornøyde med på arrangementet som ga dem faglig påfyll. Vi har snakket nærmere med tre styreledere som deltok og her er spørsmålene vi stilte dem:

  • Hvordan opplevde du vårt arrangement hvor fokus var på de viktige styreoppgavene brannvern, vedlikehold og HMS?
  • Hva tar du med deg videre?
  • Hva betyr HAUBO for deg/dere i borettslaget/sameiet?

Vidar Follestad, styreleder i Sameiet Utsikten Terrasse – trinn 1

Dette var et godt møte med et godt innhold, å hvor foredragsholderne virket vel forberedt. Det som festet seg mest hos meg var gjennomgangen av forsikringen som ble vel presentert på en fortreffelig måte, veldig informativt.

Det var greit å få en gjennomgang ifbm vedlikeholdsprogrammet som også var av stor interesse for oss, da vi kommer til å inngå kontrakt om dette. HMS var for meg en gjennomgang av et godt kjente tema, da vi hos oss har hatt dette i noen år med veldig gode resultater på sikkerheten .

Som en konklusjon synes jeg at dette var et flott opplegg fra HAUBO.


Turid Tveit, styreleder i Norheim borettslag IV

Som styreleder i et heller lite borettslag, oppleves ansvarsområdene store og til tider tunge.  Så vel brannvern som vedlikehold og HMS har jo like stor betydning for andelshaverne, om vi er få eller mange.  Jeg syns det var svært nyttig med en faglig gjennomgang, som  hjelper å holde fokus, når oppgavene «hoper seg opp».

Jeg sitter igjen med en god følelse for at vi allerede har fått gjennomført en tilstands- og vedlikeholdsrapport for vårt borettslag!

HAUBO har vært helt avgjørende for meg som styreleder.  Faglige råd og en fantastisk serviceinnstilling, i alle ledd, har vært til uvurderlig hjelp og inspirasjon! Terningkast 6.


Stein Alendal, styreleder i Sameiet Fjellstemmen Terrasse I

Et bra opplegg med både info og utstilling. Mingling gir mulighet til å treffe kjente og nye samt diskutere felles problemer og løsninger. Riktignok kunne delen med if forsikring med fordel vært kortet noe ned. For mye info på en gang. Heller vise mer til portalen der en kan finne frem til det en ønsker mer info om. Bra dere delte ut kulepenner og notatbok – den fikk jeg jammen bruk for.

God gjennomgang og en god påminning om at enkelte om ikke alle trenger komfyrvakt. Spesielt gjelder det der mange eldre bor.
Minnet meg på at vi bør sjekke om vår forsikring hos Gjensidige dekker ulykker ved dugnad. Ja flere områder vi bør sjekke. Bl.a. styreansvarligforsikring. Tror vi ha det men for å være sikker og forsikring av være egen vaktmestere (bor på huset).Vi har opplegg for sameiet når det gjelder el og vann. Vi bør bestille/lage skjema som kan brukes i den enkelte leilighet. Vi gir noen tips i våre rundskriv, men det kunne være greit at de hadde egen kontrollskjema i tillegg. Vi må informere om lading av el-sykler og sparker. Lage egne regler.

Greit å vite at HAUBO kan tilby både vedlikeholds- og HMS-program. Vi har laget en kort oversikt over prosjekt/vedlikehold som trengs fremover, da med priser så langt vi har innhentet. Likte bedre det systemet HAUBO har å tilby. Omfattende og grundig opplegg der vi har med fagfolk. Slipper å springe rundt for å finne fagfolk inne forskjellige fag. Kunne kanskje ta mer om finansiering. Sparing er vel og bra, men hvordan stiller bankene seg. Vi har en tid tilbake tatt en samtale med vår bank om lå til større opp pussinger. Gjerne millionbeløp noe som vi oppfattet som umulig. HMS vi har leget vårt eget program som er enkelt og tilpasset vår bruk. Sjekkpunkter og rapportering er vel lik oppsettet til HAUBO vil jeg tro. Vi har og inngått avtaler med nødvendig fagkompetanse til å ta faste sjekker. Dersom et nytt styre skulle ønske å benytte seg av HMS gjennom HAUBO burde det gå greit.


Takk til våre samarbeidspartnere

Alle våre samarbeidspartnere ble invitert til å delta på arrangementet, og de fleste hadde anledning til å være med oss denne dagen. Takk til alle som stilte opp – og også for fine premier dere hadde med dere og delte ut til kundene våre. Her er noen blinkskudd fra standene til samarbeidspartnerne:

Se også disse lenkene:

Oversikt over samarbeidspartnerne –> trykk her for å lese mer

HAUBO Vaktmesteren –> trykk her for å lese mer

HAUBO Vedlikeholdsplan –> trykk her for å lese mer

HAUBO HMS –> trykk her for å lese mer