Om HAUBO

Om Haugesund Boligbyggelag

Haugesund Boligbyggelag – HAUBO – holder til sentralt i sentrum av Haugesund, Kirkegata 130. HAUBO har nå ca 120 boligselskaper til forvaltning, for det meste organisert i borettslag og boligsameier, men óg som stiftelser og boligaksjeselskap.

Vi er i dag 8 ansatte med bred kompetanse som hver dag gjør vårt beste for at du skal ha en god og trygg bo-situasjon, samt at vi søker å fremskaffe nye boligprosjekt med kvalitets-boliger til en pris du kan leve med. Sjekk ut våre boliger som selges på forkjøpsrett her på vår hjemmeside. Valgmulighetene er mange og sjansen stor for at du finner akkurat det du er ute etter i vårt utvalg. Og følg oss gjerne på Facebook!

HAUBO er medlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL og NARF. Og ikke minst viktig; vi har vært her siden 1946 og blir her i morgen også!

 

Boligselskap

Over en halv million mennesker bor i borettslag tilknyttet Norske Boligbyggelag. Og de er fornøyd med måten de bor på. «Den store norske borettslagsundersøkelsen», som ble gjennomført i 2006, omfattet deltakere fra mer enn 250 000 borettslagsboliger. Og denne viste at 9 av 10 beboere opplever at de bor i en god bolig i et godt bomiljø.

Se en oversikt over våre borettslag og sameier

Boligbyggelag og borettslag

Et boligbyggelag utvikler, forvalter og selger boliger. Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. NBBL er landets desidert største boligaktør.

Verdier

Boligbyggelagene bygger på ideen om at man står sterkere i fellesskap enn alene. Det gjelder både sikring mot økonomiske overraskelser, og når gode avtaler skal framforhandles. Du trenger ikke bekymre deg for el-anlegg som må skiftes eller rør som lekker.

På NBBL sine sider kan du finne informasjon om mange ting som er nyttige å vite når man bor i borettslag.

I kolonnen til høyre finner du informasjon om de forskjellige «HAUBO-borettslagene». Du finner også informasjon om det å bo i borettslag, om skadevern, fellesgjeld i borettslag. Og sist men ikke minst: informasjon om Borettslagenes sikringsfond, som så godt som alle våre borettslag er medlem av.

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet. Årlig avholdes generalforsamling, der andelseierne går gjennom regnskap, budsjett og stemmer over forslag til utbedringer og fellestiltak. Generalforsamlingen velger et styre som tar seg av daglig drift.

Demokrati og ansvarsdeling

Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si om fellesarealer, bygninger og tomt. I din egen leilighet kan du innrede og pusse opp slik du selv vil, så lenge du ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Du bør uansett kontakte styret, særlig om du skal modernisere badet.

Når det gjelder vedlikehold og oppretting av skader, har du tilsvarende ansvarsdeling. Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader og lignende. Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold, som for eksempel fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av hele vinduer med ramme. Hvis noen knuser ruten, må du imidlertid erstatte den selv. Det samme gjelder tap etter innbrudd og andre skader som bare berører din leilighet. Derfor trenger du innboforsikring. Ta kontakt med boligbyggelaget og be om tilbud.

Hva er fellesgjeld?

Det er leilighetens andel av den gjelden som borettslaget har. Høy fellesgjeld på eldre boliger kan skyldes at borettslaget har gjort store rehabiliteringsjobber. Når du kjøper ny leilighet, er det mulig å betale inn hele innskuddet, men det er ikke sikkert det lønner seg privatøkonomisk. Borettslag forhandler seg normalt fram til gode vilkår på sine lån. Det kan bli dyrere om du låner 1 million kroner i banken selv, enn å betale 100.000 kroner i innskudd og ha 900.000 kroner i fellesgjeld.

Renteutgiftene på fellesgjelden er fradragsberettiget ved likningen, på samme måte som renter på lån andelseieren har tatt opp for å dekke innskuddet. Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver andelseier om hvor stort beløp som kan trekkes på selvangivelsen og hvor stor andel av borettslagets gjenværende fellesgjeld som ligger på den enkelte bolig.

Er det husleie i en borettslagsleilighet?

Det er ikke husleie, men felleskostnader. Som andelseier i borettslaget svarer du for din del av borettslagets felles gjeld. Din del er regnet ut på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i borettslaget, slik at de som har størst bolig betaler mest. I tillegg til avdrag på fellesgjeld, dekker felleskostnadene drift av borettslaget, for eksempel kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold, bygningsforsikring, varmtvann, strøm på fellesareal, vaktmestertjenester, honorar til styret og betaling for boligbyggelagets tjenester.

Det er innenfor styrets fullmakter og plikter å bestemme felleskostnader som er høye nok til å dekke forsvarlig drift og avsetninger til vedlikehold av bygningsmassen. Beløpet er ofte anbefalt av boligbyggelaget, som fører borettslagets regnskap og følger med på for eksempel renteendringer på fellesgjelden. Større økninger, som skyldes opprusting utover normalt vedlikehold, bestemmes av andelseierne selv på borettslagets generalforsamling.

Hva er et boligbyggelag?

Boligbyggelaget er et selskap som bygger, omsetter og forvalter boliger. Boligbyggelagene er forretningsfører og tjenesteleverandør til borettslagene. Det vil si at de krever inn de månedlige fellesutgiftene, står for regnskapsføring, håndterer lån og forsikringssaker og gir styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning. Boligbyggelagene arrangerer kurs for borettslagsstyrer og kan sette opp langsiktige planer for vedlikehold av borettslaget.

I tillegg forhandler boligbyggelagene frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder. Boligbyggelagene har også eiendomsmeglere og kan drive andre boligrelaterte tjenester som for eksempel vaktmester og barnehage.

Hvem eier boligbyggelaget?

Det er de som er medlemmer av boligbyggelaget. Generalforsamling er den høyeste myndigheten i boligbyggelaget.