Ansiktsløft for Søre Skeisvann borettslag

I de siste årene har det i Søre Skeisvann borettslag vært gjennomført en omfattende rehabilitering på fasadene. Resultatet av rehabiliteringen har gitt de fire byggene fra 1960 et klimavennlig løft, nytt og moderne uttrykk – og et ekstra rom med på kjøpet.

Nødvendig rehabilitering ga uante muligheter

Behovet for rehabilitering startet med at balkongene var i så dårlig stand på mange av borettslagets 128 leiligheter at noe måtte gjøres. Styret i borettslaget, som er ansvarlig for vedlikehold av bygningsmassen, bestemte seg for å sjekke mulighetene for å gi balkongene et skikkelig løft istedenfor å «kun» reparere de omfattende skadene på balkongene. Flere år senere ble prosjektet avsluttet våren 2021 og da var både balkongene utvidet og innglasset og alle fasadene helt nye.

Godt samarbeid i styret

I dag er det Mats Veste Thrana som er styreleder i borettslaget. Han kom inn i styret i 2020 da prosessen var godt i gang. – Vi har fått bygninger som ikke trenger utvendig vedlikehold på mange år nå og jeg opplever at alle er fornøyde med resultatet av rehabiliteringen. Alle har fått innglasset balkong på 16 m2, ventilasjon som er blitt bedre og fasader som er godt isolerte. Alt som er gjort er energibesparende og jeg merker ikke lengre vær og vind inne i stua, sier Mats – og tilfører; tidligere satte jeg på panelovnen i stua i september, i år trengte jeg ikke gjøre det før i desember.

Mats skryter særskilt av en av suksessfaktorene i rehabiliteringsprosjektet, nemlig styrekollega Otto Hantho. Otto innehar godt kompetanse når det gjelder vedlikehold av bygg samt entreprenørmarkedet lokalt. Han har med dette bidratt til at prosjektet ble meget vellykket og til en relativt beskjeden månedlig økning av felleskostnader på 700 kroner i snitt for hver leilighet. Hele styret har også bidratt til et godt gjennomført prosjekt, hvor det har vært stor enighet i det aller meste av avgjørelser under prosjektet. Tidligere styreleder Lars Vikse har også gjort en dyktig jobb som leder under prosjektet fra styrets side. Lars ble intervjuet om prosjektet av Haugesunds Avis i fjor og det kan du lese her.


Mats Veste Thrana, styreleder i Søre Skeisvann borettslag

Styreansvar i praksis

– Jeg var i utgangspunktet ikke negativ til at borettslaget skulle ta et slikt stort løft, men jeg mente at vi ikke bare kunne si ja til en balkongløsning før vi hadde fått oversikt over den totale tilstanden på bygningsmassen. Det innebar at i tillegg til tilstand på balkongene, ble også tak, rør, ventilasjon og isolasjon vurdert. Da styret la frem forlaget på rehabilitering for generalforsamlingen var Otto trygg på at rehabilitering av blokkene var det riktige for borettslaget.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på resultatet av rehabiliteringen. Vi ser at det er en del trafikk av folk som vil se hvor fine blokkene har blitt, og blant de som har kikket er det kolleger i andre borettslag som nok sikkert også ønsker å gjøre det samme som vi har gjort, sier Otto.

Styret har et stort ansvar for å ivareta borettslaget bygningsmasse. Otto sin oppfordring til andre som har de samme rehabiliteringsutfordringene i sitt borettslag: Slutt å flikke på bygningene! Gjør det skikkelig! Ta fatt på det som må tas og bruk kompetansen i HAUBO hvis det ikke er kompetanse i styret. Vi sparte mye penger på totalentreprise, sier Otto.


Otto Hantho, styremedlem i Søre Skeisvann borettslag

Viktigheten av at alle er på lag

Det var Balkongentreprenøren som etter nøye vurdering av styret fikk oppdraget av borettslaget. De leverte en totalentreprise som omfattet rehabilitering av hele blokkenes fasader. Foruten om balkongfasaden ble det etterisolert og kledd med nye Steni plater på resten av fasadene. Det er også klargjort for balansert ventilasjon, det vil si at de ventilene som var der fra før er gjort litt større og slipper inn mer luft, og for de som ønsker å montere ventilasjon som gir både varme og bedre inneklima så er de nye ventilene dimensjonert for de fleste kjente ventilasjonssystemer. Det er likevel balkongsidene som står for de største endringene. Her ble alle balkongene på 5,5 m2 byttet ut med innglassede balkonger på 16 m2.

Regionsjef Gisle Krogedal er veldig fornøyd med resultatet. – Balkongentreprenøren har i dette prosjektet, som har vært et samspill mellom borettslaget og HAUBO, laget et moderne preg på borettslaget og byen for de neste 50 årene. Sammen har vi skapt en gunstig løsning som også kommende generasjoner skal benytte seg av.

– Prosjektet i Søre Skeisvann borettslag har definitivt bidratt til et positivt og kvalitativt bedre bomiljø for alle andelseierne. Etterisolering av byggene gjør at rehabiliteringen betaler seg selv med reduserte strømkostnader. Dette er i tråd med det grønne skiftet. Det å flikke på bygningsmassen øker felleskostnader uten at det skjer noe godt med bomiljøet, sier Krogedal.

Balkongentreprenøren har sitt hovedkontor i Bergen og ble stiftet i 2009. Siden den gang har de hatt 280-290 balkongprosjekter fra Bodø i nord til Kristiansand i sør og da med de fleste i Bergensområdet. Prosjektene varierer i størrelse – alt fra 40 til 400 balkonger.

Ta gjerne et titt på denne fine filmen fra balkongen hos en av andelseierne i borettslaget som Balkongentreprenøren laget før jul.


Gisle Krogedal, regionleder i Balkongentreprenøren

Vedlikeholdsplan er av stor betydning

Borettslaget har god oversikt i sin vedlikeholdsplan, HAUBO Vedlikeholdsplan på hva som må tas av vedlikehold og rehabilitering i årene fremover. Nå er det ikke behov for noen større vedlikehold- og rehabiliteringsarbeid før takene må tas om åtte-ti år. Det er likevel aktivitet hos borettslag også i disse dager hvor elbillading er under etablering. Styret kunne også tenkt seg nedgravde søppeldunker med tiden. I dag står søppeldunkene i kjellerne i de fire blokkene. Nedgravde søppeldunker vil være bra for helse, miljø og sikkerhet, skadedyr og frigjøring av areal.


Her er noen bilder av forvandlingen: